Historia

Sveriges äldsta bokhandelsföretag

Den första riktiga bokhandeln i Sverige öppnades 1591 av bokbindare Herman Sulken vid Kornhemstorg i Stockholm. Under 1600-talet ökade handeln med böcker, bl.a. till följd av gymnasier som grundades i stiftstäderna. Den verkliga genombrottstiden kom under 1700-talet när det vetenskapliga och kulturella livet utvecklades mycket snabbt. Det var också under denna tid den moderna romanen började ta form. Under lång tid skulle dock utbudet domineras av den religiösa litteraturen. De vanligaste tryckta alstren var länge Luthers katekes, psalmboken och almanackan. Det var först efter folkskolereformen på 1840-talet som den profana litteraturen började säljas i större skala

Många svenska bokhandelsföretag har en lång historia med anor tillbaka till mitten av 1800-talet. Killbergs Bokhandel är det idag äldsta familjeägda företaget med en historia som börjar redan 1824.

Detta år flyttade en man som hette Jöns Torell till Helsingborg. Han kom att bli en pionjär i det tidiga 1800-talets Helsingborg som grundare av bland annat stadens första bokhandel, tryckeri och tidning. Vid denna tid var Helsingborg en obetydlig småstad utan vare sig domkyrka, statliga myndigheter eller högre läroinrättningar. Landshövdingen, som vid denna tid skulle godkänna nya näringsidkare, lär ha uttryckt; ”ett boktryckeri i Helsingborg är ett överflöds verk”, men godkände trots detta Torells planer.

Under nästa alla sina år i staden bodde familjen Torell i den s.k. ”Eckerholmska gården” (lokaliserad mellan Järnvägsgatan och Södra Strandgatan), där man också drev sina olika verksamheter. Även om det är som bokhandlare Jöns Torell först och främst är ihågkommen, var hans bokhandel egentligen en slags diversehandel. I sortimentet fanns förutom böcker och kontorsmateriel även t.ex. musikinstrument, tapeter, cigarettmunstycken m.m. Man kunde även köpa inkokt hummer i plåtburkar för 1 riksdaler och 33 öre för ett och ett halvt skålpund, eller färska ostron i kaggar om hundra stycken för en riksdaler per kagge.

Några år senare i Ängelholm blev Carl Ulric Ling 1851 Svenska Bokförläggareföreningens kommissionär i staden. Båda dessa butiker skulle senare på 1800-talet bli Killbergs Bokhandel.

Efter att i många år ha tjänstgjort som organist och klockare i den lilla byn Ottarp nordost om Landskrona, flyttade Jonas Petter Killberg med sin familj till Ängelholm där han 1876 tog över stadens bokhandel. Bokhandeln i Ängelholm var då belägen på Storgatan, nästan mittemot platsen för butikens nuvarande lokalisering. Detta hus är numera rivet.

Bokhandeln i Ängelholm hade grundats av Carl Ulrik Ling som 15 april 1851 antogs till Svenska Bokförläggareföreningens kommissionär i staden. 1873 sålde Ling sin bokhandel till Axel Lindstedt, bror till den mycket kände bokhandlare Philip Lindstedt i Lund. Tre år senare köptes bokhandeln av Jonas Petter Killberg och dennes då tjugoårige son Carl Johan. Jonas Petter Killberg och hans hustru Emma Gustava fick nio barn, varav tre söner som alla skulle ägna sig åt bokhandelsverksamhet.

Efter att bokhandeln i Helsingborg bytt ägare några gånger övertogs den 1883 av Carl Johan Killberg. Bokhandeln var då lokaliserad lite längre upp på Stortorget. Carl överlät efter några år bokhandeln till sin bror Otto Killberg, som 1890 flyttade sin bokhandel till det nybyggda Frimurarhuset på Stortorget 4. I adresskalendrar från slutet av 1800-talet och början av 1900-talet kallades företaget ”Killbergs bokhandel musik- pappers- och konsthandel samt pianomagasinet AB”. Man sålde ”flyglar, pianon och orglar från 650 kronor” enligt en samtida annons. Även ”tvålar och parfymer” kunde man få köpa i affären.

I Ängelholm hade den yngste brodern Axel tagit över kompanjonskapet med sin far och 1906 tog han själv över rörelsen. De båda

bröderna Otto och Axel drev under 1900 talets första decennier sina respektive butiker. 1939 avlider bröderna med bara några månaders mellanrum. Arvtagare till Axels bokhandel i Ängelholm blev dennes då elvaåriga son, Sven Killberg. Otto Killberg efterlämnade inga egna barn, och efter hans död övertog Frank Frankland, mångårig medarbetare till Otto Killberg, bokhandeln.

Under många år var Killbergs Bokhandel länge ensamma om rätten av få saluföra Penninglotter och ofta ringlade sig köerna långa den dag i månaden – oftast den 15:e – då dessa lotter släpptes. I Ängelholm var det inte sällan att kön började ända borta vid Stadparken och som framgår av bilderna nedan var intresset inte mindre i Helsingborg. Kön började på Norra Kyrkogatan och en patrullerande polis håller ordning på folkmassan. Kön forsätter upp längs Kyrkogatan och viker av runt hörnen av Hotell Högvakten, kommer ut på Stortorget och når så småningom fram till entrén till Killbergs Bokhandel där de åtråvärda lotterna hägrade.

När Frank Frankland planerade att dra sig tillbaka tog han 1964 kontakt med Sven Killberg i Ängelholm. Man kom överens om ett avtal om att Sven skulle köpa bokhandeln i Helsingborg som hans farbror drivit. Avtalet han dock aldrig bli undertecknat.

Sven Killberg, som nyligen tillträtt som styrelseordförande för AB Seelig & Co, var på väg hem från ett styrelsemöte i Stockholm fredagen den 20 november 1964, när planet störtade i Barkåkra utanför Ängelholm. Den största katastrofen i svenskt inrikesflygs historia var ett faktum – 31 människor omkom, en av dem var bokhandlare Sven Killberg från Ängelholm.

Året efter olyckan erbjöds Svens änka, Mildred Killberg, att köpa rörelsen i Helsingborg av Frank Frankland på de villkor han och Sven Killberg varit överens om. Affären genomfördes och en ny ledning för bokhandeln rekryterades. Arne Westerstad tillträdde som bolagets VD, Anders Beverin anställdes som chef för bokavdelningen, Sune Ekman blev chef för pappersavdelningen och i ledningen ingick även Bengt-Göran Sandberg som ekonomichef. En av den nya ledningens första uppgifter blev att modernisera den gamla butiken på Stortorget i Helsingborg. Butiksytan utökades genom att nya ytor i den bakre delen togs i anspråk och bok- och pappersavdelningarna som tidigare varit strikt åtskilda, bands samman i den bakre delen och kontoret försvann från bottenvåningen och flyttade upp på andra våningen, där också Killbergs konstsalong inrättades.

Den 1 november 1966 invigde stadsfullmäktiges ordförande, rektor Karl Salomonsson, den nya butiken.

I Helsingborg fanns vid denna tid förutom Killbergs Bokhandel, även Hedéns Bokhandel och Högnells Bokhandel, Efter att dispensen från det så kallade bruttoprisförbudet på böcker upphörde och man övergick från fasta till fria bokpriser i Sverige, fick många bokhandelsföretag lönsamhetsproblem. Killbergs Bokhandel köpte 1977 Hedéns Bokhandel, då lokaliserad på Järnvägsgatan och butiken lades ner. Samma år flyttades kontorsvaruförsäljningen från butikerna i Helsingborg och Ängelholm till en egen verksamhet i egna lokaler på Nytorgsgatan i Helsingborg. Mera om detta nedan.

Det här året övertog Sven Killbergs äldste son Peter posten som VD och senare gjorde även bröderna Richard och Anders sin entré i familjeföretag. Peter, Richard och Anders, fjärde generationen sedan Jonas Petter Killberg, är idag ägare till företaget.

År 2000 expanderade Killbergs Bokhandel österut genom att köpa det gamla anrika Möllers Bokhandel i Kristianstad. Bokhandeln grundades 1835 av Jonas Centervall och fick sitt namn ”Möllers” då den 1864 övertogs av den från Ystad inflyttade Hjalmar Möller. Möller har för övrigt gått till historien som en av de stora inom den svenska bokhandelshistorien då han 1886 övertog den Gleerupska universitetsbokhandeln i Lund.

2003 köpte Killbergs Bokhandel Landskrona Bokhandel (f.d. Törnqvists Bokhandel) och Rydemals Bokhandel i Burlöv Center. Bokhandeln i Landskrona tillhör också denna några av landets äldsta. 1844 grundade rådman Hans Petter Klinghammar den bokhandel i Landskrona som tio år senare skulle få sitt namn J.L Törnqvists Bokhandel. 1854 övertogs bokhandeln av Jonas Leonard Törnqvist, med ett förflutet som underofficer och som under några år innehaft en liten bokhandel i Hjo. Törnqvist drev dessutom en omfattande förlagsverksamhet. 1866 flyttades bokhandeln till torget i den Klinghammerska gården (mittemot bokhandelns nuvarande plats). 1925 flyttade Carl Otto Svensson, ägare till J.L. Törnqvists Bokhandel i Landskrona, bokhandeln till sin nuvarande lokal vid torget.

Ett annat anrikt gammalt bokhandelsföretag som även detta nu ingår i Killbergs Bokhandel är Quidings Bokhandel i Växjö. Detta förvärvades 2010. Quidings, som är Växjös äldsta bokhandel, grundades 1832 av konsthistorienotarien S. G. Mellin. I ett kåseri om bokhandeln i 1860-talets Växjö skriver Fredrik Lennquist; ”Jag har ännu en liflig förnimmelse av den starka lukten av nya böcker, som redan i förstugan kom en till mötes, och det var med en viss andäktig vördnad man efter inträdet i bokhandeln på afstånd betraktade de fullsatta hyllorna. Innanför disken stultade gubben Södergren omkring, iklädd nattrock och toppig rökmössa samt en lång nyformad blyertspenna bakom örat, betjänande kunderna på ett mycket patriarkaliskt sätt”. Quidings Bokhandel har fått sitt namn efter Axel Quiding som kom till Växjö 1881 och som ägde bokhandeln till 1910. Namnet Quiding kommer från Kvidinge (förr stavat Quidinge) i Skåne, varifrån släkten härstammar.

Killbergs kontorsvaruhus

Försäljningen av kontorsvaror hade under många år ökat kraftigt i Killbergs Bokhandel och den 22 september 1977 invigdes Killbergs Kontorscity på Nytorgsgatan 9 i Helsingborg.

Verksamheten växte snabbt och snart blev lokalerna för små. 1982 flyttades butik och lager till Muskötgatan på Berga industriområde. 1991 förvärvades huvudkonkurrenten Bjernes Kontorsvaruhus, med verksamhet både i Helsingborg och i Malmö. Affären banade vägen för ytterligare expansion både i nordvästra Skåne och i Malmöregionen. 1997 förvärvades Albatross Office AB i Malmö och samma år öppnades ett nytt kontorsvaruhus i Landskrona. Tre år senare förvärvades Kontorsleverantören Nordvästra Skåne AB i Ängelholm och kontorsmaskinföretaget Copy Proffs AB i Malmö.

Som en del i en strukturaffär såldes aktierna i Killbergs Kontorsvaruhus AB 2006 till Frans Svanström & Co AB. Samtidigt förvärvade Bokia AB, där Killbergs Bokhandel blivit huvudägare, Wettergrens Bokhandel i Göteborg – med åtta butiker i Göteborgsregionen.

Kontorsvaruförsäljning har 2013 nystartat under varumärket ”Killbergs Kontorsvaruhus”. Försäljningen sker via en webshop, en kundtjänst, säljare samt via Killbergs Bokhandels åtta butiker.

Bokia och Akademibokhandeln

I slutet av 1970-talet befann sig svensk bokhandel i ett mycket utmanande läge. Bokklubbarna var på stark frammarsch, samtidigt som försäljningen till bibliotek och skolor tog andra vägar än via bokhandeln. På dåvarande Grand Hotel, granne med Killbergs Bokandel, träffades 1978 representanter för Lundgrens Bokhandel i Malmö, Larssons i Halmstad, Wettergrens i Göteborg och Killbergs i Helsingborg / Ängelholm för att diskutera ett samarbete. Sydvästgruppen bildades och 1986 slogs verksamheten ihop med konkurrentkedjan Boksam och Bokia bildades.

Vid årsskiftet 2012/2013 gick Akademibokhandeln och Bokia ihop och beslutade att bedriva den nya gemensamma bokhandelskedjan under varumärket Akademibokhandeln.

År för år

1824Jöns Torell grundar den bokhandel i Helsingborg som idag har namnet Killbergs Bokhandel.
1832Samuel Gustaf Melin grundar Växjös första bokhandel. Bokhandel som senare skulle få namnet Quidings Bokhandel och som idag ingår i Killbergs Bokhandel.
1835Jonas Centervall grundar Centervallska bokhandeln i Kristianstad som senare skulle få namnet Möllers Bokhandel och som idag ingår i Killbergs Bokhandel.
1843Svenska Bokförläggareföreningen grundläggs. Torells bokhandel antogs till dess kommissionär i Helsingborg.
1844Rådman Hans Petter Kilinghammer grundar den bokhandel i Landskrona som tio år senare skulle få sitt namn J.L. Törnqvists Bokhandel och som idag drivs av Killbergs Bokhandel.
1851-04-16Carl Ulrik Ling grundar bokhandeln i Ängelholm.
1872-10-01Axel Lindstedt (bror till Philip Lindstedt, bokhandlare i Lund) övertar bokhandeln i Ängelholm efter Ling.
1872-10-18Nils Segerström (var kompanjon sedan 1870) övertog Torells bokhandel.
1875Axel Quiding övertar den bokhandel i Växjö som Samuel Gustaf Melin grundat 1832.
1876-10-06Jonas Petter Killberg övertar, jämte sin son Carl, bokhandeln i Ängelholm.
1877-06-14Gustaf Magnus Lembke övertar bokhandeln i Helsingborg från Segerström.
1880-01-19Julius Gustaf Virgin antogs till Svenska Bokförläggareföreningens kommissionär efter Lembke.
1883-11-08Carl Killberg övertar bokhandeln i Helsingborg från Virgin.
1885-06-21Otto Killberg blir delägare i bokhandeln i Ängelholm.
1890-01-01Otto Killberg övertar bokhandeln i Helsingborg från Carl Killberg.
1890-09-30Killbergs bokhandel flyttar in i det nybyggda frimurarhuset på Stortorget 4 i Helsingborg.
1893Svenska Bokhandlareföreningen bildades.
1901Fransmannen Sully Prudhomme fick det första Nobelpriset i litteratur.
1903-04-03Axel Killberg blir delägare i bokhandeln i Ängelholm.
1905Killbergs Bokhandel i Helsingborg blir aktiebolag.
1906-09-20Jonas Petter Killberg lämnar bokhandeln i Ängelholm, Axel blir kvar som ensam ägare.
1909Selma Lagerlöf fick Nobelpriset i litteratur.
1916Verner von Heidenstam fick Nobelpriset i litteratur.
1925Carl Otto Svensson, ägare till J.L Törnqvists Bokhandel i Landskrona, flyttar bokhandeln till sin nuvarande lokal vid torget.
1928-1929Killbergs Bokhandel i Ängelholm flyttar över gatan till den då nybyggda fastigheten på Storgatan 56 - bokhandelns nuvarande lokalisering.
1931Erik Axel Karlfeldt fick Nobelpriset i litteratur (postumt).
1933Frank Frankland blir verkställande direktör för Killbergs Bokhandeln i Helsingborg.
1939Frankland övertar samtliga aktier i AB Killbergs Bokhandel i Helsingborg. Med några månaders mellanrum avlider syskonen Otto, Axel och Charlotte Killberg.
1951Pär Lagerkvist fick Nobelpriset i litteratur.
1954Killbergs Bokhandel öppnar en filial på Södergatan i Helsingborg.
1964-11-20Sven Killberg omkommer i en flygolycka i Ängelholm.
1965-04-01Dödsboet efter Sven Killberg förvärvar Killbergs Bokhandel i Helsingborg. Arne Westerstad blir VD för Killbergs.
1970-04-01Dispensen från det så kallade bruttoprisförbudet på böcker upphör vilket innebär att Sverige övergår från fasta till fria bokpriser.
1972Mildred Killberg övertar VD-posten för Killbergs Bokhandel.
1974Eyvind Johnson och Harry Martinson får Nobelpriset i litteratur.
1977-03-16Killbergs övertar Hedéns bokhandel i Helsingborg.
1977-09-22Killbergs Kontorscity invigs på Nytorgsgatan 9, Helsingborg.
1977-11-25Peter Killberg blir VD för Killbergs.
1978-03-08Representanter för Lundgrens Bokhandel i Malmö, Larssons i Halmstad, Wettergrens i Göteborg och Killbergs i Helsingborg / Ängelholm träffas på Grand Hotel i Helsingborg för att diskutera ett samarbete. Sydvästgruppen bildades.
1980-10-24Killbergs boklåda öppnar på Kullagatan i Helsingborg.
1982Skeppsredare Mats Olsson övertar ordförandeklubban i Killbergs från advokat John E Nilsson.
1982-09-01Killbergs Kontorscity flyttar till Muskötgatan 10 på Berga industriområde, Helsingborg.
1984Peter, Richard och Anders Killberg övertar ägandet av Killbergskoncernen.
1986Svenska Info (f.d. Sydvästgruppen) och Boksam går samman och Bokia bildas.
1991-12-17Killbergs Kontorscity övertar Bjernes kontorsvaruhus och namnändras till Killbergs & Bjernes Kontorsvaruhus.
1992Akademibokhandelsgruppen bildas.
1997-04-01Killbergs & Bjernes förvärvar Albatross Office AB i Arlöv. Killbergs blir kvalitetscertifierade enligt ISO-standard. Killbergs & Bjernes etablerar ett nytt kontorsvaruhus i Landskrona.
1998-06-30Killbergs Bokhandel förvärvar Bokhandel Center Syd AB i Löddeköpinge.
1999Killbergs får ett nytt profilprogram. Killbergs & Bjernes Kontorsvaruhus namnändras till Killbergs Kontorsvaruhus. Mats Olsson avgår som ordförande och efterträds av Randolph Clarkson.
2000-03-23Killbergs Kontorsvaruhus köper Copy Proffs AB i Malmö.
2000-03-31Killbergs Bokhandel köper Möllers Bokhandel AB i Kristianstad. Killbergs Kontorsvaruhus köper Kontorsleverantören i Ängelholm.
2002-05-30Peter, Richard och Anders Killbergs utses till årets företagare i Helsingborg av Helsingborgs Stad och Företagarnas Riksorganisation.
2002-07-22Killbergs Bokhandel övertar rörelsen i konkursboet efter Landskrona Bokhandel AB.
2002-09-01Killbergs Kontorsvaruhus öppnar nytt kontorsvaruhus i Lund. Killbergs Bokhandel övertar Rydemalms Bokhandel AB i Burlöv Center.
2003-09-01Killbergs Bokhandel öppnar bokhandel i Jägersro Center, Malmö.
2006-12-08J.P Killberg & Son Bokhandelsaktiebolag säljer aktierna i Killbergs Kontorsvaruhus AB till Frans Svanström & Co AB. Affären är en del i en strukturaffär där samtidigt Bokia AB förvärvar Wettergrens Bokhandel i Göteborg och Killbergs Bokhandel blir huvudägare i Bokia AB.
2010-09-01Killbergs Bokhandel köper Quidings Bokhandel i Växjö.
2011Tomas Tranströmer får Nobelpriset i litteratur.
2013Akademibokhandeln och Bokia går samman. Samtliga butiker omprofileras till Akademibokhandeln. Killbergs Kontorsvaruhus nystartar.
2015Butiken i Växjö stängs
2015Riskkapitalbolaget Accent Equity, Killbergs Bokhandel, Natur & Kultur och företagsledningen köper Akademibokhandeln och Bokus av KF m.fl.
2017Butiken i Jägersro Center stängs.
2017Volati köper Akademibokhandeln och Bokus.
2018-09-20Killbergs Bokhandel öppnar ny butik i köpcentrumet C4 i Kristianstad.

  En del av

  Vår blogg

  Webshop för kontorsvaror